راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی   
دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری   
اداره کل راه و شهرسازی استان   
اداره کل امور مالیاتی استان   
اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان   
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان   
اداره‌کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان   
اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان   
شرکت آب و فاضلاب شهری استان   
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان   
شرکت آب منطقه‌ای استان   
حوزه نظارت گمرکات استان   
شرکت شهرک‌های صنعتی استان   
شرکت توزیع نیروی برق استان   
شرکت گاز استان   
سازمان جهاد‌کشاورزی استان   
مدیریت شعب بانک ملی استان   
شهرداری ارومیه